Det här är Hepatica

Stiftelsen Hepatica är en politiskt oberoende insamlingsstiftelse som startades 2015 för att hantera Sverigedemokraternas ansökan om att fördela särskilt demokratistöd genom SIDA. Organisationens mål är att stärka organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter internationellt.

Hepatica arbetar även med egen insamling för välgörande ändamål. Enligt UNHCR har över fyra miljoner människor tvingats fly från Syrien till närliggande länder. Utöver det tillkommer att över sju miljoner syrier för närvarande är internflyktingar och att runt tolv miljoner, över hälften av landets befolkning, är i behöv av humanitär hjälp. Den absoluta majoriteten av dessa människor kan eller vill inte lämna Syrien och närområdet för att ta sig till Europa.

Många av dom som flytt Syrien bor i världssamhällen i Libanon under svåra förhållanden. Vintrarna i Libanon kan bli kalla och vita jular är inte ovanligt, tidigare år har människor frusit till döds. Samtidigt har World Food Program på grund av underfinansiering tvingats skära ner matstödet vilket lett till utbredd hunger.

I september 2015 besökte Julia Kronlid och representanter från Sverigedemokraerna tillsammans med ArDO:s (Arameiska Demokratiska Organisationen) representant Roni Doumit Libanon. Vi besökte ett kaldeiskt biskopssäte i Beirut-förorten Sabtiyye, som hjälper utsatta flyktingfamiljer i området. De bedriver utbildning, utdelning av mat, madrasser, filtar mm till alla behövande som vänder sig till dem, oavsett religiös tillhörighet. En stor grupp beroende är kristna som flytt från IS härjningar i Mosul i Irak. Detta flyktingcenter är i stort behov av resurser. Vi fick ett gott intryck av deras insatser och när det närmar sig jul vill vi i Hepatica vara med och bidra med något extra.

Om oss

Styrelse

Julia Kronlid – Ordförande
Björn Söder – ledamot
Markus Wiechel – ledamot
Alexander Christiansson – ledamot
Andreas E Palmlöv – ledamot
Mats Nordberg – ersättare
Sara Seppäla – ersättare
Mario Shevchenko – kontaktperson

Aktuellt

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.